single

Ikertalderen azterlan batek dio Jazzaldiaren eragin ekonomikoa 11 milioi eurokoa dela eta ikus-entzuleen gogobetetze maila 8tik gorakoa 1etik 10era arteko eskalan

0

Jazzaldiaren eragin ekonomikoaren azterketa eta ikusleen gogobetetze mailarena

49. Heineken Jazzaldia eskaintzen ari zela, 2014ko uztailean, Ikertalde enpresak azterlan bat egin zuen Jazzaldiaren eragin ekonomikoa eta erabiltzaileen gogobetetze maila gai hartuta.

Hona zer dioen Ikertaldek aipatutako azterlanaren sarreran: “Jazzaldiak, hiriko ekitaldi musikal handi gisa (150.000 parte-hartzailetik gora biltzen ditu), eskaintza espezializatua eta masei zuzendua konbinatzen ditu cocktail arrakastatsu bat eratuz. Hala, erreferentzia bilakatu da, Estatu mailan, bere jarduera-esparruan. Horrekin batera, hiria kanpora proiektatzeko tresna garrantzitsua ez ezik, Donostiako udaren animatzailea eta eragin ekonomiko handiko erreminta ere bada hiri ekonomiarentzat”.

Heineken Jazzaldiaren eragin ekonomikoa

Antolakuntzaren zuzeneko gastuak eta ekitaldira datozen parte-hartzaileen laguntzarekin lotura dutenak batuta 11.138.637 euroko Ekoizpen Totala edo Inpaktu Agregatua ateratzen da.

Ekoizpen horren baliokidea 96,5 enplegu urtekotu lirateke.

Administrazioak era bateko eta besteko zergen bitartez berreskuratzen duen kantitatea 1.901.718 eurokoa da, antolakuntzak mobilizatutako aurrekontua baino kopuru handiagoa (1.672.081 €) eta lau aldiz handiagoa ekarpen publikoz estalitako aurrekontuaren proportzioa baino.

Ikus-entzuleen iritzia Heineken Jazzaldiari buruz

Ikus-entzuleen gogobetetze mailari dagokionez, 8tik gorakoa adierazi dute 1etik 10era arteko eskalan.

Jazzaldian parte hartu dutenek hautemandako inpaktu nagusien artean honako hauek nabarmentzen dira: turismoa erakartzen duela eta udako festa-giroa sortzen duela adierazi dute 10 ikusletatik 8 baino gehiagok. Ezaugarri nabarmen gisa adierazi dira, orobat, musikarekiko zaletasuna eta kultura musikala sustatzen dituela (% 73,8) eta hiriarentzat suposatzen duen ekarpen ekonomiko garrantzitsua (% 72,4).